1. ผู้แนะนำจะทำการโฆษณาให้ลูกค้าสมัครสมาชิกและใช้บริการ sbobet333 ภายใต้รหัสผู้แนะนำของคุณ
  2. ผู้แนะนำสามารถดูรายชื่อสมาชิกและยอด Turnover ของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
  3. ผู้แนะนำจะได้รับเงิน 0.5% จากยอด Turnover ของสมาชิก ทุก 1,000,000 บาท ของยอด Turnover ผู้แนะนำจะได้รับเงิน 10,000 บาท
  4. sbobet333 จะสรุปยอด Turnover ทุกวันที่ 1 และ 16 ของแต่ละเดือน
  5. ผู้แนะนำสามารถถอนเงินได้ เมื่อยอดเงินสะสมมากกว่า 1,000 บาท
  6. หาก sbobet333 ตรวจพบว่าสมาชิกภายใต้รหัสผู้แนะนำของคุณ ใช้ความพยายามในการเอาเปรียบหรือหาช่องโหว่ใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและเอื้อประโยชน์แต่ผู้แนะนำ sbobet333 มีสิทธิ์ยกเลิกยอด Turnover ของสมาชิกคนนั้น
  7. หาก sbobet333 ตรวจพบว่าผู้แนะนำหรือสมาชิกภายใต้ผู้แนะนำ เล่นผิดกติกา หรือมีเจตนาใดๆ ที่มีแนวโน้มทุจริต sbobet333 มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้แนะนำและผู้เล่นนั้นๆ ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. sbobet333 มีสิทธิ์ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. เมื่อสมัครเป็นตัวแทน sbobet333 จะต้องเป็นตัวแทนสนับสนุน sbobet333 เพียงเว็บเดียวเท่านั้น หากทำผิดกติกานี้หากตรวจสอบพบ จะปิดรหัสตัวแทนทันที
  10. คำตัดสินของ sbobet333 ถือเป็นที่สิ้นสุด